Kolejny termin składania ofert minie 3 sierpnia 2020 roku. Wykonawca, z którym Urząd Miejski podpisze umowę, będzie miał na realizację projektu 14 miesięcy.

Przetarg podzielono na pięć części, ale zainteresowani mogą startować do każdej z ofert.

Gdzie mają być drogi rowerowe?

ul. Łaska (cała)

ul. Wiejska - od Miodowej do Skrajnej, Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową)

ul. Partyzancka - od Sikorskiego do Widzewskiej

ul. Bugaj i Kopernika - od „Grota” Roweckiego do Piotra Skargi oraz ul. 20 Stycznia - od „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej

ul. Wiejska - od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II - od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa - od Jana Pawła II do Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszki - od Wiejskiej do Śniadeckiego.

Drogi dla rowerów mają być utwardzone asfaltem. Tam, gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, będzie - kostka betonowa.

Projekt zakłada także doświetlenie 29 przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, budowę oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wiejskiej - od Miodowej do Skrajnej, oraz na ul. Skośnej, a także montaż stojaków, podpórek, separatorów i oznakowania.