Najlepiej egzamin poszedł licealistom z I LO, gdzie na 81 maturzystów zdało go 76 uczniów (93,83 proc.) i II LO. Tu na 151 osób, zaliczyło egzamin 141 (93,39 proc.).

Najgorzej matura poszła uczniom ZS nr 1. W tzw. „mechaniku” na 33 zdających egzamin zaliczyły 24 osoby (72,73 procenta).

W ZS nr 2 do egzaminu przystąpiło 84 uczniów, zdało 72 (85,71 proc.), a w ZS nr 3 na 83 zdających egzamin dojrzałości zaliczyło 61 osób (73,49 proc.).

10 osób nie zdało egzaminu dojrzałości, a 48 przystąpi do poprawki we wrześniu.

Najgorzej poszedł egzamin z matematyki w ZS nr 3, oblało go 10 osób, a w ZS nr 2 - 9 osób.

Maturzyści w każdej ze szkół mieli też kłopoty z językiem polskim. Tylko jedna osoba będzie miała poprawkę z języka angielskiego. To maturzysta z II LO.

Język polski najlepiej zdali uczniowie: I LO – z wynikiem średnim 62 proc., II LO – z wynikiem średnim 61 proc., liceum ogólnokształcącego w ZS nr 2 oraz w ZS nr 3 – z wynikiem średnim 52 proc.

Język angielski najlepiej poszedł uczniom: I LO oraz II LO – z wynikiem średnim 91 proc., technikum w ZS nr 2 – ze średnią 82 proc., liceum ogólnokształcącego w ZS nr 3 – ze średnią 75 proc.

Matematykę najlepiej zdali uczniowie: II LO – z wynikiem średnim 77 proc., potem byli uczniowie I LO – z wynikiem 76 proc., i technikum w ZS nr 2 – ze średnią 52 proc.

Wyniki (średnie) pabianickich maturzystów nie odstają od wyników w województwie łódzkim i w kraju.

Średnie wyniki z trzech przedmiotów w naszym mieście to: język polski – 53 proc. (52 proc. w województwie i 55 proc. w kraju), język angielski – 79 proc. (76 proc. w Łódzkiem i 76 proc. w kraju) i matematyka – 58 proc. (56 proc. w Łódzkiem, 56 proc. w kraju).