Do tegorocznej matury przystąpiło 497 uczniów szkół średnich z terenu powiatu pabianickiego. Po raz pierwszy maturę pisali absolwenci 4letnich liceów, którzy w szkołach średnich kontynuowali naukę po szkołach podstawowych. W technikach absolwenci gimnazjów.

– Świadectwa dojrzałości otrzymało 433 uczniów. To 87 procent osób przystępujących do matury. Po wynikach egzaminów widać, że nasi maturzyści świetnie sobie poradzili z maturą z języka angielskiego i całkiem dobrze z matematyką. Zdecydowanie gorzej wypadli na języku polskim – mówi starosta Krzysztof Habura.

Niezależnie od formuły egzaminu maturalnego wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w tym roku, obowiązkowo podeszli do egzaminu maturalnego. W części pisemnej zdawali egzaminy z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Natomiast w części ustnej odpowiadali z języka polskiego i z wybranego języka obcego nowożytnego.

We wszystkich klasach licealnych w szkołach podległych Starostwu do matury przystąpiło 288 absolwentów szkół średnich. Maturę zdało 271 z nich. To ponad 94 procent.

– Najwyższą zdawalność matur zanotowano w I i II Liceum Ogólnokształcącym. Gratuluję uczniom, nauczycielom i oczywiście też rodzicom – mówi wicestarosta Gabriella Wenne-Blażyńska.

Szczegółowe wyniki można znaleźć TUTAJ.