Nie było tez egzaminów ustnych. Do egzaminu przystąpiło 447 uczniów pabianickich szkół. Zdało za pierwszym podejściem 363. Oblało maturę 24, a 60 ma szansę na poprawkę we wrześniu.

Najlepiej matura wypadła w I LO. Tu zdało 88 na 92 uczniów. W II LO na 122 egzamin zdało 116. W ZS nr 1 zdała prawie połowa (15 na 31 którzy przystąpili do egzaminu). W ZS nr 2 ze 123 egzamin zaliczyło 94 uczniów, a w ZS nr 3 z 79 uczniów zdało 50.

– Z analizy średnich wyników matur z trzech przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wynika, iż najlepiej maturę zdali absolwenci I LO, potem II LO i Technikum w ZS nr 2 – ujawnia Sylwia Duszyńska z wydziału oświaty starostwa powiatowego.

Egzamin z języka polskiego – najlepiej zdali uczniowie II LO – z wynikiem średnim 61,55 %, maturzyści I LO uzyskali 60,03 %, a uczniowie Technikum w ZS nr 2 – 53,71%. Matematykę – najlepiej zdali uczniowie I LO – 71,59 %, II LO było drugie z 64,30 %, Technikum w ZS nr 2 – 54,29 %, a język angielski – najlepiej napisali uczniowie I LO – 85,71 %, II LO – 80,77 %, Technikum w ZS nr 2 – 78,64 %.

– Wyniki podane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi oraz Centralna Komisję Egzaminacyjną wskazują, iż średnie wyniki z tych trzech przedmiotów w powiecie pabianickim są wyższe niż w województwie, a nawet w kraju – mówi Duszyńska.

W naszych szkołach średnie wyniki egzaminów z: języka polskiego to – 50,45 %, matematyki – 50,89 %, a angielskiego – 72 %. W Łódzkiem: polski – 51 %, matematyka – 52 %, angielski – 70 %, a w kraju: polski – 52 %, matematyka – 52 %, angielski – 71 %.

– Średnie wyniki z języka polskiego pisemnego w tym roku są wyższe niż w ubiegłym prawie we wszystkich szkołach – dodaje Duszyńska. – W Technikum w ZS nr 2 wyniki egzaminów pisemnych z tych trzech przedmiotów wzrosły w stosunku do roku ubiegłego.

Szkoła

Typ szkoły

j. polski

matematyka

j. angielski

Liczba zdających

Wynik w %

Liczba zdających

Wynik w %

Liczba zdających

Wynik w %

I LO

LO

92

60,03

92

71,59

89

85,71

II LO

LO

122

61,55

122

64,30

120

80,77

ZS Nr 1

Technikum

30

28,10

30

36,53

27

60,15

ZS Nr 2

LO

33

39,13

33

36,48

31

64,58

Technikum

84

53,71

84

54,29

84

78,64

Razem

117

49,60

117

49,27

115

74,85

ZS Nr 3

LO

9

40,95

9

34,89

9

60,22

Technikum

77

41,39

77

33,35

76

56,00

Razem

86

41,34

86

33,51

85

56,45

Zestawienie średnich wyników matur w szkołach dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Pabianicki z 3 przedmiotów na poziomie podstawowym w roku szkolnym 2019/2020