W I Liceum Ogólnokształcącym do matury przystąpiło 103 uczniów. Nie zdało ośmioro, ale tylko z jednego przedmiotu. Najsłabiej wypadł tutaj język polski. Poległo aż 6 osób. Z matematyki nie zdały tylko dwie. Wszystkie mają szansę na poprawkę. Podobnie jest w II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie także nie ma maturzysty, który oblałby dwa przedmioty. 2 osoby nie zdały matmy, 1 – polskiego, 1 poległa na ustnym angielskim. Tutaj maturzystów było 124. Papiery na studia może więc złożyć 120.

Słabiej matura poszła w zespołach szkół. Tutaj 14 osób nie zdało matury z dwóch przedmiotów. Oznacza to, że mogą próbować dopiero za rok.

W Zespole Szkół nr 1 do matury podeszło 22 maturzystów. Nie zdało 6, w tym 4 z dwóch przedmiotów. Najsłabiej poszedł polski.

W Zespole Szkół nr 2 było 129 maturzystów. Cieszyć się świadectwem może 104 maturzystów. 19 ma szansę na poprawkę, natomiast 6 matura czeka za rok. Tutaj aż 10 osób poległo na języku polskim, 8 – na matematyce i 1 na polskim, ale ustnym.

W Zespole Szkole nr 3 na 55 maturzystów zdało 43. Najgorzej poszła matma. 4 osoby nie zdały w ogóle, 8 będzie miało szansę na poprawę w sierpniu.

Dane zebrało Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Okazuje się, że nie zdało w naszym mieście nieco ponad 16 procent uczniów. Wygląda na to, że wypadamy nieco lepiej niż średnia krajowa, gdzie - jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna - matury (z jednego lub dwóch przedmiotów) nie zdało 20 procent absolwentów.

Na razie dyrektorzy szkół analizują wyniki. Niedługo dowiemy się, czy któryś z pabianickich absolwentów zdał wszystkie egzaminy na 100 procent.

W tym roku słabiej niż matematyka poszedł język polski.