Na początku 2016 roku zostanie dokończone wbijanie stalowych ścianek szczelnych dla umocnienia nabrzeża. Cała konstrukcja ma długość 446 metrów, zrobiona została większa jej część. Całość będzie gotowa do końca pierwszego kwartału 2016.

Realizacja i rozliczenie prac zaplanowanych w harmonogramie na ten rok zostało wykonane. Nieplanowana była tylko konieczność przeprojektowania ścianki szczelnej na wysokości restauracji „Turkus”, która dla stateczności będzie wbita w grunt głębiej niż na innych odcinkach.

- Zgodnie z projektem, ścianki szczelne wokół zbiornika były wbijane na głębokość 4 i 8 metrów. Niestety okazało się, że grunt w rejonie „Turkusa” jest mocno niejednorodny i uwarstwiony. Po analizie wyników badań geologicznych autor dokumentacji projektowej, a zarazem inspektor nadzoru inwestorskiego, zdecydował, że co trzecia z 8-metrowych grodzic, czyli stalowych ścianek, zostanie zastąpiona 12-metrową. Dodatkowy wydatek wyniesie około 100 tysięcy złotych. Będziemy starać się o zwrot w ramach dofinansowania z WFOŚ – mówi Paweł Pietrzak, naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji UM.

Remont stawów na Lewitynie kosztuje 2 mln 555 tys. zł. Większość stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Miasto otrzymało właśnie drugą transzę dofinansowania w wysokości 733 tys. zł (pierwsza wynosiła 102 tys. zł). W 2016 dofinansowanie z WFOŚ wyniesie 1 mln 201 tys. zł.