Jako pierwsi przy leżących na ulicach, ławkach, w parkach nietrzeźwych pojawiają się strażnicy miejscy. Patrole same interweniują w takich sytuacjach lub odpowiadają na zgłoszenia mieszkańców.
– Naszym obowiązkiem jest rozpoznanie, w jakim te osoby są stanie i postanowienie o dalszych czynnościach – wyjaśnia Ireneusz Niedbała, zastępca komendanta Straży Miejskiej.
Jeśli pijany czuje się w miarę dobrze, strażnicy cucą go, pouczają i odsyłają do domu. Kiedy sprawa jest poważniejsza, nietrzeźwy jest nieprzytomny, ma obrażenia ciała, skarży się na jakieś dolegliwości, o „leżaku” powiadamiane są pogotowie i policja. Ratownik medyczny lub lekarz udzielają mu pomocy medycznej. Kiedy jest potrzeba, wystawiają zaświadczenie o konieczności zabrania pijanego do szpitala. Gdy natomiast na miejscu zdarzenia pojawia się policja, nietrzeźwy może zostać zabrany do tzw. pomieszczenia dla osób zatrzymanych.
We wrześniu Straż Miejska odnotowała 30 interwencji z pijanymi. To norma, chociaż w miesiącach zimowych „leżaków” jest nieco mniej.
– 17 osób trafiło do szpitala, 5 zabrała policja, 2 zaopiekowała się rodzina, a 6 samodzielnie udało się do miejsc zamieszkania – wylicza Ireneusz Niedbała.
W policyjnym pomieszczeniu dla zatrzymanych pijani mogą przebywać dobę. Za pobyt tam, łóżko i koc muszą zapłacić około 150 zł.
– W zeszłym miesiącu mieliśmy 54 interwencje z pijanymi zabieranymi z ulic i 15 domowych – czyli z nietrzeźwymi zabieranymi na policję z ich miejsc zamieszkania – mówi Joanna Szczęsna, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
Pijani z zagrożeniem życia, którzy przewożeni są przez karetki pogotowia, trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Tam udzielana jest im pierwsza, wczesna pomoc szpitalna. W SOR dokonywana jest wstępna selekcja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta, a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.
– W zależności od potrzeby, osoby pijane kierowane są dalej na przykład na neurochirurgię, czy toksykologię – mówi pracownik SOR–u.

Galeria zdjęć - http://www.zyciepabianic.pl/galeria/lezaki-z-pabianic.html