Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowano zmianę w uchwale dotyczącej opłat za przejazd autobusami małych psów

Według obowiązującej obecnie taryfy opłat za przewozy psów autobusami MZK, mieszkańcy muszą płacić za swoje psiaki. Taryfa ta nie przewiduje żadnych ulg związanych z wielkością przewożonych zwierzaków. Oznacza to, że nawet za małego psa, trzymanego na rękach lub na kolanach, trzeba skasować normalny bilet.

- To absurd, że za ważącego niespełna 1,5 kg yorka muszę skasować droższy bilet niż za siebie – skarży się pabianiczanka.

Być może wkrótce się to zmieni. W odpowiedzi na złożony wniosek prezydent Grzegorz Mackiewicz zaproponował zapis w uchwale, jaki obowiązywał przed wprowadzeniem zmiany przez Radę Miejską poprzedniej kadencji. Brzmiał on: „Ustala się opłatę za przewóz psa (z wyjątkiem trzymanego na rękach) w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz osób, właściwej dla danej linii”.

Proponowana zmiana stanowi modyfikację taryfy opłat, dlatego przed przedłożeniem projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej, prezydent przekazał go do zaopiniowania przez NSZZ Solidarność i OPZZ. Następnie projekt zostanie skierowany pod głosowanie RM.