Nowym przewodniczącym Rady Gminy Ksawerów został Arkadiusz Jędrzejczyk, dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Gminy. Rada ma teraz jednego wiceprzewodniczącego. Jest nim Maciej Bartosz.

Pod wnioskiem o odwołanie Marii Wróbel z funkcji przewodniczącej podpisało się 8 radnych gminy Ksawerów. Jako powód podali że nie bierze ona sobie do serca krytycznych uwag i łamie statut gminy. Jej pozostawanie na tej funkcji destabilizowałoby pracę Rady Gminy.

Za wnioskiem głosowało 9 z 12 radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu, a jeden wstrzymał się od głosu.

Maria Wróbel podziękowała za dotychczasową współpracę. Stwierdziła, że nigdy nie złamała statutu rady. Będzie teraz pracować w Radzie Gminy Ksawerów jako szeregowy radny.