W odniesieniu do tekstu zatytułowanego „Proboszczowi przeszkadzał piknik”, który ukazał się na portalu Życie Pabianic, informujemy, że:
 
Do księdza proboszcza parafii p.w. św. Mateusza wysłane zostało pismo, wyjaśniające i przepraszające za zaistniałą sytuację. Ubolewamy, że impreza, która – nota bene – cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Pabianic, zakłóciła spokój modlitwy podczas niedzielnych mszy świętych. Zwracamy jednak uwagę, że na prośbę wikarego z kościoła p.w. św. Mateusza nagłośnienie zostało wyłączone podczas mszy świętych w godzinach przedpołudniowych. Nadmieniamy jednocześnie, że planując VIII Piknik Funduszy Europejskich uzyskano wszelkie niezbędne zezwolenia na organizację imprezy od prezydenta Pabianic, Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Bardzo zależy nam na dziedzictwie kulturowym regionu i nigdy nie narazilibyśmy zabytku na zagrożenie, dlatego upewnialiśmy się – w miarę możliwości – czy poziom decybeli w tym przypadku nie ma wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji budowli. Z pewnością jednak z zaistniałego zdarzenia zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość.
 
 
podpisano: Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 
O skardze proboszcza Eliasza z powodu Pikniku Funduszy Europejskich na Starym Rynku pisaliśmy tutaj: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/proboszczowie-przeszkadzal-piknik.html