W czwartek prezes konsorcjum remontującego linię tramwajową poinformował w mediach, że oddanie trasy może się przedłuzyć nawet o pół roku. Władze miasta były zszokowane tą informacją. Prezydent Grzegorz Mackiewicz poproszony o stanowisko przysłał następujacy komunikat:

Konsorcjum firm w składzie Progreg InfraCity Sp. z o.o. – MPK Łódź Sp. z o.o. – Włodan Sp. jawna, które prowadzi przebudowę linii tramwajowej, nadal obowiązuje termin zakończenia prac określony w umowie na 15 października 2022 r. Jeżeli go nie dotrzyma, zgodnie z kontraktem będą naliczane kary w wysokości 0,1 proc. za każdy dzień zwłoki, czyli ok. 185 tys. zł dziennie.

Wczoraj (29 września) wykonawca remontu złożył wniosek o przedłużenie terminu, podając za powód m.in. prace archeologiczne. Powyższy dokument będzie poddany wnikliwej analizie formalno-prawnej przez inżyniera kontraktu i zamawiającego, zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy. Pojawiający się w mediach, podany przez wykonawcę termin czerwiec 2023 nie został przez nas w żaden sposób zaakceptowany. Miasto wzywa konsorcjum firm Progreg InfraCity – MPK Łódź – Włodan do rzetelnego, szybkiego i skutecznego wykonania inwestycji, w szczególności do zakończenia i oddania do użytkowania poszczególnych odcinków ul. Zamkowej i Warszawskiej, zapewnienia dostępu i dojazdu właścicielom poszczególnych nieruchomości oraz zwiększenie tempa prac i zakończenia inwestycji zgodnie z podpisaną umową.