Do 19 lutego można zapisać dzieci 3- i 4-letnie do Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żytniej 13/17 i Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Mokrej 19/23. W obu placówkach powstaną trzy dodatkowe oddziały dla 75 przedszkolaków.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci z wadami postawy, wadami wymowy, chorujące na alergię oraz z rodzin o niskim statusie materialnym. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, a spełnią kryteria przyjęcia do przedszkola, będą mogły ubiegać się o dotację z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.
Dzieci zakwalifikowane rozpoczną edukację przedszkolną od 1 marca 2010 r.
– Rodziców, których dzieci oczekują na listach rezerwowych, prosimy o ponowne złożenie karty przyjęcia – mówi Agnieszka Skalska, rzeczniczka prezydenta. – To ze względu na wymogi refundacji. Dodatkowe miejsca w przedszkolach powstały w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.