Budowa zachodniej obwodnicy Łodzi, czyli S14, jest realna do 2023 roku. Budowa 28,5 kilometra drogi ma kosztować około 1.712.375.400 zł. Dziś budowa tej drogi jest na 6. miejscu na liście rezerwowej budowy obwodnic. Znalazła się w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

- Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych – mówił dziś Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Trzeba wypełnić formularz i wysłać mailem lub pocztą do ministerstwa.

Do 30 stycznia możemy brać udział w tych konsultacjach i wypełnić formularz zawierający uwagi i wnioski do projektu Programu Budowy Krajowych na lata 2014–2023.

Urząd Marszałkowski w Łodzi wypełnił już za nas taki formularz. Możemy dzięki temu lobbować za budową S14 i A1 od Tuszyna do Częstochowy.

- Możemy go zmieniać, bo jest możliwość edycji i wpisać własne uwagi – wyjaśnia Joanna Blewąska, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego. - Jeśli zależy nam na tych drogach, warto wysłać taki formularz. Jest szansa, że S14 może przesunąć się z listy rezerwowej na listę podstawową.

 W połowie tego roku zakończy się przygotowywanie dokumentacji budowy S14 z pozwoleniami na budowę.

Wysyłamy go mailem na adres: konsultacjepbdk@mir.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Dróg i Autostrad, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

W zależności od wybranej formy komunikacji, w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

Tutaj znajdziemy formularz (na dole strony): www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/trwaj%C4%85-konsultacje-w-sprawie-budowy-dr%C3%B3g-krajowych