W tym roku z dofinansowania może skorzystać każdy pracodawca i pracownik. Ponad 400.000 zł dostaniemy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowy Urząd Pracy te pieniądze może przeznaczyć na kursy, studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające nabycie uprawnień i kwalifikacji zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW w związku z rozpoczęciem nauki.

- Firmy zatrudniające do 10 pracowników otrzymają całkowitą refundację kosztów – tłumaczy Magdalena Werstak, wicedyrektor PUP. - Te większe będą musiały wyłożyć 20 procent kosztów, resztę pokryje KFS.

W tym roku dofinansowanie mogą otrzymać wszyscy pracodawcy i pracownicy, niezależnie od wieku. W ubiegłym roku szkolenia obejmowały tylko osoby po 45. roku życia.

- O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy chcą inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników – mówi Werstak.

Jak załatwić szkolenia? Pracodawca musi złożyć w urzędzie pracy wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia. Właściciel firmy zawiera z pracownikiem umowę, która reguluje prawa i obowiązki obu stron – również zasadę zwrotu pieniędzy w przypadku nieukończenia szkolenia z powodu odejścia z pracy.

Na jednego pracownika w ciągu roku dotacja może wynieść maksymalnie 300 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli blisko 12.000 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie zacznie się 1 lutego.