Taka zapowiedź padła w środę z ust prezydenta Mackiewicza podczas spotkania informacyjnego w MOK-u zorganizowanego dla uchodźców z Ukrainy i udzielających im schronienia pabianiczan.

Jak poinformował prezydent, zwolnienie z kosztów wywozu śmieci za dodatkowych lokatorów udało się zatwierdzić w porozumieniu z firmą Eko-Region i ma trwać na początek przez dwa miesiące. 

Na środowym spotkaniu, w którym udział wzięło ok. 100 osób omówiono też sprawy dotyczące m.in. zakwaterowania, pomocy rzeczowej, dostępu do edukacji, ochrony zdrowia i pracy.

Najważniejsze informacje przedstawili i odpowiadali na pytania przybyłych przedstawiciele: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Pabianickiego Centrum Medycznego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecny był też tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego. W holu pracownicy MCPS wypełniali formularze rejestracyjne dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i nie zarejestrowali się w żadnym punkcie recepcyjnym (można również zgłosić się do MCPS w celu przekazania danych). Obecni na spotkaniu dostali mapy Pabianic, na których zaznaczono m.in. miejsca, gdzie udzielana jest pomoc medyczna. Jest na niej też słowniczek przydatnych zwrotów po polsku i informatory o pracy.

Według ostatnich szacunków w na terenie naszego powiatu (po 24 lutego) zamieszkało 426 obywateli Ukrainy, w tym ok. 280 dzieci. W Starostwie Powiatowym powstała baza domów i mieszkań, gdzie uchodźcy znajdują schronienie.

- Taki rejestr, skoordynowany z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, pozwoli oszacować liczbę gości i udzielić im pomocy odpowiedni do potrzeb – tłumaczy Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Podczas rejestracji trzeba podać m.in. informacje na temat: daty i miejsca przekroczenia granicy z Polską, adresu zamieszkania w Ukrainie oraz pobytu na terenie naszego powiatu, liczba dzieci oraz kontakt telefoniczny z osobą, która udziela schronienia. 

Informacje dotyczące tematów omawianych na spotkaniu zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i jego profilu fb.