Od jutra łódzka policja zostanie doposażona w nowoczesny, zakupiony z funduszy unijnych videorejestrator, który montowany jest już dzisiaj, obok kamery termowizyjnej, na policyjnym śmigłowcu Bell 206 B3 Jet Ranger.
Piraci drogowi będą ścigani nie tylko z lądu, ale i z powietrza. Na pokładzie oprócz pilota zawsze obecny będzie funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi. To on będzie wyłapywał z ruchu ulicznego tych, których jazda ze względu na prędkość stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po naprowadzeniu sterowanego elektronicznie urządzenia videorejestrator dokona zapisu i pomiaru.
Jednocześnie drogą radiową informacja zostanie przekazana do radiowozów pełniących służbę na danym terenie. Patrole naziemne przeprowadzą dokładniejszą kontrolę. To pierwszy taki projekt w kraju.

Uwaga. Jeszcze przed wakacjami wejdą w życie zaostrzone przepisy. Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na 3 miesiące.
Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta.
Jeżeli osoba ta będzie nadal prowadzić pojazd bez prawa jazdy, straci je na pół roku.
W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.