- Ze Słowackiego jest taki problem, że wszelkie prace tutaj wymagają zgody konserwatora zabytków. A to są bardzo duże pieniądze – mówił na spotkaniu w parku prezydent Zbigniew Dychto.
Wstępna koncepcja rewitalizacji już jest – odnowienie muszli koncertowej, postawienie pomników Karola Nicze i Henryka Debicha, a obok nich głośników, z których płynęłaby muzyka sławnych pabianiczan.
Kandydaci PO mają też pomysł na modernizację Strzelnicy.
- Żwirowane, zamiast asfaltowych, alejki, ścieżka zdrowia, zadaszenie sceny amfiteatru – wyliczył prezydent. – To wszystko kosztowałoby około 1.600.000 zł.
Skąd wziąć pieniądze?
- Chcemy współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami – zapewnił starosta Krzysztof Habura.
- Jeśli uda się pozyskać fundusze na uratowanie szpitala, znajdą się pieniądze na wiele projektów – dodała wiceprezydent Małgorzata Biegajło. – Na przykład na zakupienie małej, przenośnej sceny, czy oczyszczenie stawów na Lewitynie.
Stanisław Wołosz, szef Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej przypomniał, że w przyszłorocznym budżecie ma 280.000 zł na pielęgnację zieleni w pabianickich parkach. Łukasz Stencel, specjalista do spraw sportu w ratuszu obiecał, że w parkach powstaną ścieżki zdrowia.