"Bawimy i uczymy się w dobrej atmosferze - kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach", to tytuł wniosku o dofinansowanie z pięniedzy unijnych.

Termomodrenizacja szkoły i przedszkola ma kosztować 3.306.794 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to około 2.810.774,90 zł, czyli 85 proc. inwestycji.

W SP nr 3 przy ul. Mokrej jest planowane ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu szkoły oraz wymiana starych okien, luksferów i drzwi zewnętrznych w całym obiekcie. Ma też zostać wymieniona instalacja c.o.  na niskopojemnościową, która będzie wyposażona w zawory termostatyczne z głowicami. 

W PM nr 4 przy ul. Żytniej planują ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów. Mają też wymienić stare drzwi. Planowana jest również wymiona instalacji c.o.