Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej konkursu – skutera marki Huragan Taotao CY 50T-8, należy dwukrotnie oddać krew do 6 września 2015 r. (w obojętnie której stacji, ale na terenie woj. łódzkiego) i wypełnić kupon konkursowy. Bierze on udział w losowaniu nagrody.

Kupony dostępne są we wszystkich stacjonarnych punktach pobrań na terenie województwa łódzkiego oraz u personelu medycznego podczas akcji honorowego oddawania krwi. W Pabianicach kupony są w punkcie pobrań znajdującym się w Pabianickim Centrum Medycznym przy ulicy Jana Pawła II nr 68.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.