Czterech kandydatów na komendanta Straży Miejskiej przystąpiło dzisiaj (6 maja) do drugiego etapu konkursu. O godz. 9.00 wszyscy razem pisali test wiedzy, polegający na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na 30 pytań. 

Następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej omawiali swoją koncepcję funkcjonowania jednostki. Pytania w teście dotyczyły znajomości przepisów ogólnie (np. kto sprawuje nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w Pabianicach - prezydent miasta i wojewoda łódzki przy pomocy komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi) oraz w odniesieniu do konkretnych sytuacji, np. czy strażnik miejski ma prawo przeszukać obywatela i jego bagaż (może to czynić, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa), albo czy strażnik miejski ma prawo nałożyć mandat karny na właściciela nieruchomości, który na swej posesji spala odpady komunalne (tak, w każdym stwierdzonym przypadku).

- Jutro podsumujemy wyniki i zarekomendujemy kandydatów prezydentowi miasta – mówi sekretarz miasta Paweł Rózga, przewodniczący komisji konkursowej.

Nabór prowadzony jest w związku z tym, że poprzedni komendant SM dostał wypowiedzenie z pracy (termin minął 30 kwietnia). Jego zdaniem było bezpodstawne, dlatego odwołał się do Sądu Pracy. Pierwsza rozprawa 29 maja.