OŚWIADCZENIE
 

W sprawie powodów odwołania Witolda W. Barszcza ze stanowiska Prezesa Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o. o. przedstawionych w dniu 30.06.2010 przez Prezydenta Miasta Pabianice Zbigniewa Dychto na posiedzeniu Rady Miejskiej.
Przedstawione przez Pana Prezydenta zarzuty wskazują na bardzo powierzchowną, wręcz sugerowaną przez osoby merytorycznie niezwiązane z działalnością szpitala, wiedzą. Sam Prezydent o tym publicznie mówił, że "otrzymuje informacje w dziwny sposób". Cieszę się jednak, że zakończył się okres "wiem, ale nie powiem".
Zależy mi na tym, aby wszyscy poznali prawdę.
Oświadczam, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego dokumentu o odwołaniu mnie z pełnionych funkcji. Również do dnia dzisiejszego, nie przedstawiono mi bezpośrednio zarzutów, poznaję je dzięki Państwu. Wiele z nich jest zwykłymi pomówieniami, nie mającymi nic wspólnego z faktami. Narażają one na szwank moje dobre imię. Nie dano mi możliwości złożenia jakichkolwiek wyjaśnień. W związku z powyższym, na Państwa ręce (i mam nadzieję, że za Państwa pośrednictwem opinii publicznej), przedstawię szczegółowe wyjaśnienia w najbliższym tygodniu.
Przez ostatnie półtora roku wszystkie siły i cały mój czas poświęciłem ratowaniu szpitala w Pabianicach, martwi mnie więc, że kilka dni po dokonaniu tak ważnych zmian osobowych, właściciel oraz p.o. Prezesa spółki udają się na urlopy (a odpowiedzialność za około 700 pracowników i 120.000 mieszkańców regionu?!).
 

Z poważaniem Witold W. Barszcz
Łódź 1 lipca 2010