W kwietniu tego roku do Urzędu Skarbowego przy ul. Zamkowej wkroczyli specjaliści z Ministerstwa Finansów - Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier. Czego szukali?

„Kontrola w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach ma na celu zweryfikowanie sygnałów o domniemanych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego urzędu", ujawniło Ministerstwo Finansów. W informacjach „podniesiono kwestie zastraszania pracowników, molestowania, mobbingu, dyskryminacji, ingerowania w prawa pracownicze, promowania przez Naczelnika Urzędu osób z własnego otoczenia, a także spadku efektywności pracy Urzędu”.

Kontrola została zakończona 15 maja. Jak się zakończyła?

„Mając na uwadze chęć rozwiązania sytuacji konfliktowej i dobro urzędu,dyrektor Izby Skarbowej, po rozmowie z nadzorującym administrację podatkową wiceministrem, zdecydował się złożyć wniosek o odwołanie naczelnika US w Pabianicach. Wniosek jest obecnie procedowany” - poinformował nas rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Z naczelnikiem Krzysztofem Jasiakiem nie udało się nam skontaktować, przebywa na zwolnieniu lekarskim.