Prace budowlane będą odbywały się po zachodniej stronie tegoż skrzyżowania, a także w obszarze wyspy drogowej.

Z tego względu nadal obowiązywał będzie zakaz wjazdu w zachodnią część ul. Warszawskiej, a także zamknięty zostanie pas do skrętu w prawo z ul. Warszawskiej w ul. Konstantynowską.

Na ulicach Szewskiej i Bóżnicznej (od Warszawskiej do Kościelnej) utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy, a na ulicy Warszawskiej ograniczenie prędkości do 30km/h oraz zakaz zatrzymywania się po obu jej stronach.

Trasy kursowania linii autobusowych nie ulegną zmianie.

Tak przedstawia się najnowszy harmonogram prac przy torowisku.