Dane te dotyczą struktury wydatków budżetowych. Władze Pabianic w latach 2010 – 2014 na wydatki inwestycyjne przeznaczyły tylko 5,95% ogółu wydatków budżetowych, zaś pozostałe 94,05 % wydatków to wydatki bieżące (czyli, że miasto Pabianice „przejada” własne dochody).  Dla przykładu: Aleksandrów Łódzki w tym okresie na inwestycje przeznaczał 36,87 % ogółu wydatków (63,13 % na wydatki bieżące); Konstantynów Łódzki na inwestycje - 35,04% a na wydatki bieżące - 64,96%. Te nakłady inwestycyjne widać gołym okiem zarówno w Aleksandrowie Ł, jak i w Konstantynowie Ł.

Karol Klimek rozesłał radnym i urzędnikom te wyliczenia. Według niego nasze miasto jest w fatalnej sytuacji finansowej. Klimek pisze dlaczego.

 

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010 – 2014

Ważnym wskaźnikiem świadczącym o rozwoju miasta/gminy jest stosunek wydatków na inwestycje do wydatków ogółem w danym roku budżetowym. Wysoki wskaźnik świadczy o rozwoju miasta/gminy. Niski wskaźnik natomiast świadczy o tym, że środki budżetowe (dochody) miasta/gminy, kolokwialnie rzecz mówiąc, są „przejadane” – wykorzystywane w znaczącej wielkości na bieżące wydatki miasta/gminy, a nie na budowę czy odtwarzanie istniejącej struktury tkanki miejskiej/gminnej. Na podstawie dysponowania na dzień 30 stycznia 2014 r. tylko niektórymi danymi dotyczącymi budżetów miast/gmin województwa łódzkiego na rok 2014 – termin uchwalenia mija w dniu 31 stycznia br., mogę już stwierdzić, że najniższy wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków ogółem w latach 2010-2014  w wysokości 5,95% osiąga miasto Pabianice. 

Najwyższy wskaźnik osiągnęły:

- Aleksandrów Łódzki       - 36,87 %

- Konstantynów Łódzki     -  35,04 %

- gmina Ujazd                   -  35,03 % 

- gmina Pabianice             -  29,80 %

- Kutno                              -  26,74 % 

- Radomsko                       -  26,70 % 

Zdaję sobie w pełni sprawę z ograniczeń wielkości  nakładów na wydatki inwestycyjne naszego miasta wynikających z  programu naprawczego, uważam jednak, że wysoki wskaźnik wydatków bieżących powinien być przedmiotem pogłębionej analizy odpowiednich służb prezydenta, samego prezydenta a następnie radnych Rady Miejskiej w Pabianicach. Że struktura wydatków może być inna, świadczą o tym dane z miast: Kutno, Radomsko i Tomaszów Mazowiecki.

* dane o wysokości wydatków ogółem i wydatków na inwestycje w 2014 roku w miastach: Konstantynów Łódzki i Pabianice przyjęto z projektów budżetów tych miast na 2014 rok