Konkurs miał na celu wyróżnienie samorządów (i w oddzielnej kategorii przedsiębiorców), które m.in. we współpracy z partnerami promują inicjatywy wspierające rodzinę. Kryterium były m.in. charakter działania, skuteczność i innowacyjność projektów.

Pabianice zgłosiły do konkursu Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla 80 rodzin w trudnej sytuacji życiowej, który realizowało Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w ramach projektu „Drogowskaz – Przemiana”.

- Program miał na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej przez ich współpracę z asystentem rodziny, psychologiem i pracownikiem socjalnymn - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Pomoc dotyczyła poprawy sytuacji życiowej, rozwiązywania problemów socjalnych i problemów wychowawczych z dziećmi. Ważnym elementem programu było zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla całych rodzin oraz warsztatów edukacyjnych.

Program rozpoczął się na początku ubiegłego roku, a kończy się 30 czerwca 2015 r.