17 grudnia radni miejscy ustalili wysokość wynagrodzenia nowego (starego) prezydenta miasta. Uchwalili, że Zbigniew Dychto będzie zarabiał tyle, co do tej pory, czyli 4.800 zł (wynagrodzenie podstawowe) plus 1.800 zł (dodatek funkcyjny) plus 35 procent (dodatek specjalny). Dychcie przysługuje też 20-procentowy dodatek stażowy. W sumie prezydent będzie zarabiać miesięcznie 9.240 zł (brutto).
– Respektujemy stare uzgodnienia z prezydentem w kwestii płacowej – wyjaśnił Andrzej Sauter, przewodniczący Rady Miejskiej. – Prezydent zobowiązał się, że nie będzie wnosił o podwyżkę, dopóki nie upora się z rozwiązaniem kwestii szpitala.