Patrol Straży Miejskiej zwrócił uwagę na chłopaka, który pił piwo z butelki na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ulicy Ostatniej. Strażnicy powiadomili rodziców chłopaka i sporządzili notatkę.
Ta interwencja miała miejsce we wtorek o 17.35.