Powiatowa Komisja Lekarska w ciągu 41 dni wydała 751 orzeczeń. 85 procent zbadanych przez nią mężczyzn i 95 proc. kobiet dostało najwyższą kategorię - A. Wszyscy zostali przeniesieni do rezerwy, bo skończyły się czasy, gdy armia zabierała dwa lata z życiorysu młodego człowieka.

- Każdego dnia komisja obsługiwała około 35 osób - wyjaśnia Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty. - Wyniki przeprowadzonego poboru wskazują, iż mieszkańcy powiatu większości mają dobre zdrowie.

Przed komisję w tym roku wezwano 717 mężczyzn. Grzecznie stawiło się 707. Zbadano też 39 kobiet.

Po zmianach w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej młodzi ludzie muszą już tylko mieć orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej.

- Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału zainteresowanej osoby - wyjaśnia rzeczniczka.