Już na Komisji Gospodarki i na Komisji Budżetu radni PiS nie głosowali za podwyżkami podatków od nieruchomości i podatków od transportu. Dziś na sesji Rady Miejskiej prezydent wycofał obie uchwały. Wycofał też uchwałę o budowie domu dla seniorów WIGOR. 
 
Ale za ciepłą wodę i ogrzewanie mieszkań płacimy już więcej. Metr sześcienny ciepłej wody do tej pory kosztował 16,21 zł. Teraz zapłacimy 16,65 zł. Kto w blokach PSM nie ma wodomierzy i rozlicza się ryczałtem, temu stawka za osobę wzrośnie z 72,95 zł na 74,65 zł.
 
- Średni wzrost opłat wynosi 2,74 proc. - informuje Florian Wlaźak, prezes Zakładu Energetyki Cieplnej. - Od dwóch lat nie było podwyżek. Prowadzimy szereg inwestycji, remontów. Jest inflacja.
 
Więcej za ogrzewanie tej zimy zapłacą mieszkańcy bloków i kamienic komunalnych, wspólnoty, prywatne firmy i domy jednorodzinne.
 
 
Co na to prezydent?
 
"Jeżeli miasto będzie umiejętnie sterowało podatkami lokalnymi i różnicowało wysokość stawek  - podwyższając je m.in. o grosz - osiągnie określony wskaźnik dochodów podatkowych. To zwiększy szansę na otrzymanie dotacji - subwencji wyrównawczej, którą wylicza się uwzględniając m.in. wskaźniki dochodowe samorządu. Wypełni również warunki programu naprawczego, w którym wciąż pozostajemy oraz zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
O 1 grosz miała wzrosnąć stawka od budynków mieszkalnych. O 1 grosz od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O 10 groszy od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O 18 groszy od garaży. Na przykładach widać, jaka była planowana skala podwyżki. Za 45-metrowe mieszkanie mieszkaniec zapłaciłby 45 groszy więcej za cały rok. Za działkę 500 m kw. z domem 100 m kw. - 6 zł więcej za cały rok, prowadzący działalność przy tym samym metrażu – 15 złotych więcej za rok. Właściciel 20-metrowego garażu zapłaciłby 3 złote więcej za cały rok. To trochę więcej niż bilet autobusowy.
Projekt uchwały w sprawie podatków skierowałem do Rady Miejskiej dopiero po ustaleniu stawek przez wszystkie strony. Zależało mi na podatkowym kompromisie. Na posiedzeniu komisji budżetu i finansów nie było jedności w głosowaniu, dlatego wycofuję projekty uchwał dotyczące podatków".
 
prezydent Grzegorz Mackiewicz
 
 
 
Stawki podatku od nieruchomości, jakie miały obowiązywać na terenie Gminy Miejskiej Pabianice od 1 stycznia: 
Od gruntów: 
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków -  0,84 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -  4,45 zł od 1 ha powierzchni, 
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,44 zł od 1 m² powierzchni.
              2. Od budynków lub ich części: 
1) mieszkalnych -  0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
 
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  4,58 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 
od pomieszczeń gospodarczych bez garaży – 3,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
od garaży –  7,53 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  3,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
Od budowli służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 1,2 proc.    
pozostałych 2 proc.