Od 14 do 16 sierpnia na drogach całego kraju zaplanowano policyjne działania pod hasłem „Bezpieczny weekend”, na które będą składać się akcje: „Prędkość” i „Kaskada”. Głównym celem będzie zapewnienie maksymalnej płynności ruchu na najważniejszych ciągach komunikacyjnych, a także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych. Na drogi wyjadą radiowozy wyposażone w wideorejestratory i fotorejestratory, a także ręczne mierniki prędkości. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących, na fakt korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie mogą jeździć: 14 sierpnia w godz. 18.00-22.00, 15 sierpnia w godz. 8.00-22.00 i 16 sierpnia w godz. 8.00-22.00.