Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Szansa” cyklicznie oddaje żywność najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Trzy razy w miesiącu przed siedzibą stowarzyszenia przy ul. Gdańskiej 7 ustawiają się kolejki oczekujących na żywność ludzi. To dla nich jedyna szansa, aby wyżywić siebie i rodzinę.
- Wszyscy głodni, ubodzy mogą znaleźć u nas pomoc i otrzymać partię żywności – mówi Zbigniew Karczewski, prezes stowarzyszenia „Szansa”.
Do klasyfikowania osób, które najbardziej potrzebują pomocy, została wyznaczona specjalna komisja przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej . Komisja diagnozuje stopień zapotrzebowania ludzi w żywność. Jednak, bez względu na orzeczenie komisji, każda głodna osoba otrzyma pomoc. W latach ubiegłych do pomocy włączyły się pabianickie firmy: Pamso, Polfa i Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach. - Dzięki życzliwości sponsorów mogliśmy podarować partie żywności najbiedniejszym pabianiczanom – twierdzi Zbigniew Karczewski. - Ogromne wsparcie otrzymaliśmy również od pana prezydenta Zbigniewa Dychto.
Pomoc uzyska 1.700 najbardziej potrzebujących osób. Będzie ona udzielana przez trzy dni w miesiącu poprzez alfabetyczną klasyfikację. Pierwszego dnia pomoc otrzymają osoby, których nazwiska zaczynają się na litery od A do J, drugiego J – O, a trzeciego P – Ż. Potrzebujący pabianiczanie otrzymują paczki, w których znajdują się takie produkty spożywcze, jak: mąka, makaron, kasza, ser, masło, cukier, dżem i dania gotowe.
Ogłoszenia o akcjach prowadzonych przez stowarzyszenie „Szansa” można znaleźć między innymi w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 43 oraz w siedzibie „Szansy” przy ul. Gdańskiej 7.


Wszystkie osoby potrzebujące pomocy proszone są o kontakt z prezesem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Szansa” - Zbigniewem Karczewskim pod numerem telefonu 696-914-550.