- Ktoś pomylił się, ustawiając tabliczki z nazwami ulic. To nie ten Mielczarski - napisał do redakcji Internauta. - Proszę o tym błędzie poinformować Urząd Miejski.

Na nowych tabliczkach z nazwami ulicy jest napisane "ul. L. Mielczarskiego". A powinno być: "R. Mielczarskiego", bo to ulica Romualda Mielczarskiego - twórcy spółdzielni Społem.
 

Romuald Mielczarski był jednym z najwybitniejszych działaczy spółdzielczych. Urodził się w Bełchatowie 5 lutego 1871 - zmarł 30 marca 1926 w Warszawie. W młodości związany z ruchem socjalistycznym, więzień caratu, po rewolucji 1905 roku uczestniczył w organizowaniu od podstaw spółdzielczości spożywców na ziemiach zaboru rosyjskiego. Należał do grona współtwórców Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych. Był założycielem i wieloletnim dyrektorem hurtowni Związku. Ze spółdzielczością spożywców związał się na stałe, poświęcając się tej idei bez reszty. W dużym stopniu przyczynił się do umocnienia i rozkwitu „Społem”, kierując jego działalnością gospodarczą w okresie I wojny światowej i w pierwszych latach odrodzonej polski. Największą zasługą Romualda Mielczarskiego było utworzenie Związku opartego na systemie silnych ekonomicznie spółdzielni terenowych i świetnie prosperujących hurtowni. Dzięki jego pracy spółdzielczość zaczęła liczyć się w życiu społecznym i gospodarczym kraju, stając się jednocześnie szkołą kadry postępowych działaczy gospodarczych. Nie przyjmował żadnych zaszczytów. Życie jego było pełne wyrzeczeń. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i chciano mu powierzyć stanowisko ministra przemysłu i handlu – odrzucił tę propozycję. Nie skorzystał również z propozycji objęcia stanowiska doradcy rządu.

Jedyny znany w Polsce Leszek Mielczarski to specjalista od efektów specjalnych w filmie Wiedźmin.