Termin składania wniosków przez wspólnoty mieszkaniowe ustalono na 17 lipca o godz. 15.00 w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. św. Jana 4, II piętro, pok. 21. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: http://um.pabianice.pl/.

- O przyjęciu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń i poprawność wniosków – tłumaczy Aneta Klimek, rzecznik UM. - Kryteriami oceny będą: celowość projektu z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, zaoferowany udział finansowy wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji projektu (tym samym udziału środków z budżetu miasta na realizację projektu) i wkład pracy społecznej zadeklarowany przez wnioskodawcę.

Celem programu „Pabianickie zielone podwórka” jest poprawienie estetyki otoczenia budynków wspólnot mieszkaniowych i polepszenie warunków wypoczynku mieszkańców. Projekty mogą dotyczyć urządzenia zieleni, budowy lub remontu ciągów pieszych, zakupu i montażu urządzeń małej architektury, placów zabaw i małych siłowni plenerowych. Objęta wnioskiem nieruchomość musi należeć do miasta. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. kosztów inwestycji, przy czym maksymalna kwota dofinansowania to 50 tys. zł brutto. Realizacja projektów zgłoszonych w 2017 roku nastąpi do końca 2018 r. Ze strony miasta program prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. To pierwsza edycja programu „Pabianickie zielone podwórka”. W budżecie zarezerwowano na ten cel 150 tys. zł.