Od 12 września 2009 r. Maryja w Znaku Jasnogórskiego Obrazu nawiedza archidiecezję łódzką. Poprzednie nawiedzenie odbyło się w 1974 r. Oznacza to, że obecne jest pierwszym w wolnej Polsce i pierwszym w nowym tysiącleciu. Peregrynacja rozpoczęła się w Piotrkowie Trybunalskim, a poprzedziła ją dziewięciomiesięczna nowenna, misje maryjne oraz rekolekcje we wszystkich parafiach archidiecezji. Najważniejsze wyzwanie czasu Nawiedzenia dla archidiecezji łódzkiej zawiera się w słowach wypowiedzianych przez Maryję podczas wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn Mój wam powie”, a odpowiedzą na to wezwanie jest hasło Nawiedzenia: „Zawsze z Twoim Synem”.

Z nawiedzeniem Matki Bożej w parafiach archidiecezji wiążą się liczne i błogosławione owoce duchowego odrodzenia: wzrasta liczba osób przystępujących do spowiedzi i komunii świętej, parafianie integrują się poprzez wspólny udział w przygotowaniu do Nawiedzenia, powstają lub uaktywniają się grupy modlitewne i zespoły charytatywne, fundowane są naczynia i szaty liturgiczne, figury Matki Bożej, tablice pamiątkowe, witraże, odnawiane są ołtarze, obrazy, rzeźby i sprzęty liturgiczne.

Od 3 grudnia 2009 r. do 12 marca Obraz Nawiedzenia przebywał na Jasnej Górze, gdzie poddany był renowacji. Na renowację pojechał prosto z pielgrzymki po Pabianicach.

W sobotę 13 marca Łódź powita Królową Polski przy pomniku prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego na osiedlu Retkinia - przy zbiegu al. Kard. Wyszyńskiego i al. Bp. Bandurskiego. O godz. 15.00 rozpocznie się ceremonia powitania obrazu i uroczysta Eucharystia. O godz. 16.30 nastąpi zakończenie uroczystości i przejazd Obrazu Nawiedzenia do parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi-Rudzie.

Po przywitaniu pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia Jasnogórska Ikona nawiedzać będzie kolejno wszystkie parafie Łodzi i archidiecezji. Peregrynacja zakończy się 10 września br. w łódzkiej bazylice archikatedralnej. Podziękowaniem dla Królowej Polski za dar Jej peregrynacji w Kościele łódzkim będzie pielgrzymka dziękczynna całej archidiecezji na Jasną Górę w sobotę 25 września br.

Ks. Mariusz Wojturski