- Deratyzację powinni przeprowadzić wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Pabianic - mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Kiedy? Od 15 września do 15 października. Przed wyłożeniem trutki należy usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni. Każdy właściciel nieruchomości musi wywiesić ostrzeżenie o wyłożeniu preparatu, uzupełniać preparat w trakcie trwania deratyzacji, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutkę po 15 października.

Trutka będzie wyłożona jednocześnie we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych przynależnych do zabudowy wielolokalowej, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych. 

Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią.

- Wynika to z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta - mówi Klimek. - Ważne, żeby odbyła się jednocześnie w całym mieście.

Akcję nadzorować będzie Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM. Mogą poprosić właściciela nieruchomości np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne.