Przekazując 1 procent z własnego podatku dochodowego, nie traci się ani grosza. Podatnik obdarowuje jedynie wskazaną przez siebie fundację, hospicjum, klub sportowy lub przekazuje pieniądze na inny, szlechetny cel, zamiast wpłacać ów 1 proc. do kasy Skarbu Państwa. W spisie organizacji upoważnionych do otrzymywania 1 proc. podatku znajdziemy numer KRS tej organizacji (jest to numer rejestru sądowego), który należy wpisać w PIT. Rozliczając się na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1 proc. podatku, należy wpisać też kwotę wsparcia przeznaczoną dla organizacji pożytku publicznego (1 proc. podatku rocznego). Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, niezależnie od tego, czy 1 proc. wynosi 41,23 zł czy 41,29 zł, należy przekazać 41,20 zł.

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Adres

Nr KRS

1.

Fundacja „Wakacje Marzeń”

ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

0000272371

2.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach

ul. Cicha 43
95-200 Pabianice

0000036204

3.

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”

ul. Ostatnia 19 l.24
95-200 Pabianice

0000227161

4.

"Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach"

ul. Dolna 46 l. 13
95-200 Pabianice

0000052354

5.

Towarzystwo Muzyczne
im. Karola Nicze

ul. Grobelna 6
95-200 Pabianice

0000003793

6.

"Zjednoczenie Pabianickie"

ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

0000251324

7.

Stowarzyszenie Abstynentów „Granica”

ul. Graniczna 2/4
95 – 200 Pabianice

0000169770

8.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego

ul. Dąbrowskiego 46
95-200 Pabianice

0000178499

9.

Fundacja Pomocy Zwierzętom
Kundel Bury w Pabianicach

ul. Bracka 70
Pabianice 95-200
(do korespondencji)

0000461812


TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZEŃ POSIADAJĄCYCH STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

(UWAGA! Celem przekazania 1% podatku w rozliczeniu podatkowym należy wpisać nr KRS znajdujący się w kolumnie czwartej, a w celu szczegółowym dane z kolumny nr 2)

Lp.

Nazwa terenowej jednostki organizacyjnej działającej w Pabianicach

Adres

Nr KRS

1.

Hufiec ZHP Pabianice

ul. Konopnickiej 39
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA
KRS 0000283814

2.

Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK Walter

ul. Parkowa 13d
95-200 Pabianice

LIGA OBRONY KRAJU w Warszawie 
KRS 0000086818

3.

Polski Związek Filatelistów Oddział Pabianice-Miasto

ul. Łaska 44/46
95-200 Pabianice

POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW w Warszawie KRS 0000201405

4.

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach

ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŁÓDZKI w Łodzi

KRS 0000087884

5.

AIC Pabianice

ul. Zamkowa 39
95-200 Pabianice

Stowarzyszenie Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo Kraków
KRS 0000175353

6.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach

ul. Kilińskiego 8
95-200 Pabianice

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ  w Warszawie
KRS 0000113420

7.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Pabianickie

ul. Moniuszki 10
95-200 Pabianice

TOWARZYSTWO POMOCY  IM. ŚW. BRATA ALBERTA
we Wrocławiu
KRS 0000069581
 

8.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach

ul. Moniuszki 16
95-200 Pabianice

POLSKI CZERWONY KRZYŻ w Warszawie
KRS 0000225587

9.

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Pabianicach

ul. Zamkowa 9
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH w Warszawie
KRS 0000106108

10.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Pabianicach

ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Warszawie KRS 0000116212

11.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach

ul. Dąbrowskiego 46
95-200 Pabianice

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ w WARSZAWIE
KRS 0000041349

12.

TEEN CHALLENGE Chrześcijańska
Misja Społeczna Oddział Pabianice

ul. Bagatela 12 (parter)
95-200 Pabianice

Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge Polska
KRS 0000152376

13.

OSP w Pabianicach

ul. Jutrzkowicka 85/87
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w Warszawie KRS 0000116212

14.

Związek Sybiraków
Koło w Pabianicach

ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice

ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ZARZĄD GŁÓWNY
W WARSZAWIE
KRS 0000053657

 

W Pabianicach działa również Grupa Miauczykotek. Jest to lokalna grupa Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! z siedzibą w Warszawie, posiadającej status organizacji pożytku publicznego - nr KRS 0000135274. Aby 1% trafił do pabianickiej grup, należy w polu "Cel szczegółowy" formularza PIT wpisać hasło "MIAUCZYKOTEK".