Od 1 stycznia obowiązują wyższe czynsze za mieszkania w blokach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Musimy się liczyć z wydatkami większymi o 10-20 zł miesięcznie.
12 groszy (liczone od każdego metra kwadratowego mieszkania) będziemy płacić teraz za prąd zużywany na klatkach schodowych, piwnicach i przed blokami. Pozycja „energia elektryczna” pojawi się na naszych rachunkach czynszowych po raz pierwszy. Dotychczas opłaty za prąd były ukryte w „kosztach eksploatacyjnych”.
Na rachunkach wyodrębniony będzie także „podatek od nieruchomości” (6 groszy za każdy metr kwadratowy podłogi), „ubezpieczenie budynku” (3 grosze za metr kwadratowy) oraz „wieczyste użytkowanie gruntu” pod blokiem (od 1 do 7 groszy za metr kwadratowy).
Koszty eksploatacyjne, jakimi obciąża nas spółdzielnia (na naprawy i remonty), wzrosły z 1 zł 67 gr do 1 zł 72 gr za każdy metr kwadratowy mieszkania.
Prezes PSM – Maciej Przybylski, tłumaczy, że opłaty eksploatacyjnej nie podnoszono od 3 lat. W tym czasie niektóre jej składniki bardzo wzrosły. Energia elektryczna – aż o 82,7 proc. (stawka urosła prawie dwukrotnie). Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów pod blokami wzrosła o 10,2 proc. A podatek od nieruchomości - o 6,12 proc.