Od kilku miesięcy w Urzędzie Miejskim szukają sposobu, by wydzierżawić restaurację Parkową w parku Wolności.

- Żeby Parkowa nadawała się do używalności, potrzeba 150.000 zł na remont - wyliczył prezydent Zbigniew Dychto. - Przygotowaliśmy treść umowy, żeby na koszt najemcy można było wykonać remont. 

Urzędnicy chcą, żeby nowy dzierżawca nie musiał płacić czynszu.

- Są osoby zainteresowane. Pytają o ten obiekt – mówi naczelnik Jadwiga Myczkowska.

Umowa dzierżawy za wykonany remont już jest przygotowana. Radni miejscy poznali jej treść na Komisji Gospodarki Komunalnej.