1 maja, w czwartek o godz. 9.00. Zbiórka na krańcówce MZK przy Waltera-Jankego o godz. 8.45.

Trasa rajdu (8 km):

1. start – godz. 9.00,

2. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Waltera-Jankego przez skrzyżowanie z ul. Smugową,

3. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Waltera-Jankego przez skrzyżowanie z ul. Nawrockiego do ul. Świetlickiego,

4. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świetlickiego przez skrzyżowanie z ul. Bugaj,

5. przejazd ścieżką rowerową wzdłuż ul. Świetlickiego do ul. Wodnej (przez skrzyżowanie z ul. Jutrzkowicką),

6. przejazd ul. Wodną, w prawo drogami polnymi aż do ul. Hermanowskiej (skręt w prawo),

7. przejazd ul. Hermanowską do ul. Zagajnikowej (skręt w prawo),

8. przejazd ul. Zagajnikową do ul. Śniadeckiego (jada prosto przez skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II),

9. przejazd ul. Śniadeckiego do ul. Moniuszki (skręt w prawo),

10. przejazd ul. Moniuszki do ul. Kościuszki (skręt w lewo),

11. koniec trasy przy Urzędzie Miejskim (Zamkowa 16) ok. godz. 9.50.

Organizator rajdu: Sojusz Lewicy Demokratycznej i Federacja Młodych Socjaldemokratów w Pabianicach.

- Po rajdzie wszystkich uczestników zapraszamy na poczęstunek oraz wręczenie medali - informuje Aleksandra Stasiak, radna z SLD. - Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora http://www.pabianicki.sld.org.pl

Informacji udzielają:

Marek Gryglewski 606 942 365 mgryglewski@onet.eu

Aleksandra Stasiak 600 598 856 stasiak.aleksandra@vp.pl

Zgłoszenia do 25 kwietnia.