107 PIT-ów-37 złożyły osoby osiągające dochody z umowy o pracę. 17 osób prowadzących działalność gospodarczą złożyło PIT-36. Rozliczyło się też 6 podatników opłacających podatek liniowy (PIT-36L). Wpłynęło 388 zeznań (PIT-28) od osób, które osiągnęły przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy. 6 osób złożyło PIT-y-40. 2 osoby rozliczyły się z dochodów osiągniętych na giełdzie (PIT-38).
Nadpłaty wystąpiły w 195 przypadkach na łączną kwotę 119.432,00 zł. Natomiast dopłaty odnotowano w 175 przypadkach na łączną sumę 98.533,00 zł.
Od 1 stycznia 2010 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość przesyłania formularzy podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 (oprócz PIT-37) drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego. Do naszego urzędu drogą elektroniczną wpłynęły 2 zeznania.