Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w pabianickim urzędzie będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, staży, prac interwencyjnych i robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w najbliższym czasie rozpocznie realizację trzech nowych programów rynku pracy. Będą również pieniądze na dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i dla pracodawców na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w maksymalnej wysokości do 20.000 zł.

- Pomoc skierowana zostanie w pierwszej kolejności do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, osób powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, a także osób bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i bez wykształcenia średniego - informuje Agnieszka Winerowicz-Żmuda z PUP Pabianice.

Realizacja programów możliwa jest dzięki uruchomieniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rezerwy finansowej Funduszu Pracy. Pabianicki PUP otrzyma pieniądze najprawdopodobniej już pod koniec przyszłego tygodnia.

- Osoby bezrobotne  i pracodawców zapraszamy do składania wniosków. Będą przyjmowane od 20 sierpnia - informuje Danuta Skwirowska, zastępca dyrektora PUP. - Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu trwa nabór wniosków w ramach programu dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn ekonomicznych.

Program przewiduje wsparcie w formie szkoleń, staży, robót publicznych oraz dotacji dla bezrobotnych i pracodawców.

 

Wnioski należy składać w PUP w Pabianicach, ul. Waryńskiego 11:

  • szkolenia budynek B, II piętro, pok. 218
  • pozostałe formy budynek A, I piętro pok. 111 i 112

oraz  w Filii w Konstantynowie Łódzkim, ul Moniuszki 1, pok. 5,  w godz. 8.00-14.00.