Pabianiczanie zdecydowali, że taki organ jest potrzebny. Prezydent dwa razy spotkał się z mieszkańcami, by wysłuchać ich opinii. Przyszły głównie osoby ze środowisk senioralnych. Byli przedstawiciele klubów seniora, Związku Kombatantów, stowarzyszenia "Nasz Park" czy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Wszyscy opowiedzieli się za powstaniem Rady Seniorów.

- O tym pomyśle już od dawna się mówi. To ważne, żeby przedstawiciele tej grupy też mogli zabrać głos - mówi Elżbieta Matusiak z klubu seniora Złota Jesień.

Na drugim spotkaniu powstał statut Rady Seniorów. Ma to być organ doradczy, który będzie opiniował uchwały i zgłaszał swoje pomysły prezydentowi. Teraz uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów musi trafić na sesję Rady Miejskiej. Jeśli zostanie przyjęta, wybory do Rady mogą odbyć się już w grudniu. Kadencja Rady Seniorów ma trwać 4 lata.