W środę 24 czerwca w godz. 10.00-11.00 w redakcji Życie Pabianic dyżurował Kamil Kałużny, ekspert Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi.

Kałużny to specjalista z zakresu prawa pracy, m.in. podstaw prawnych zatrudnienia, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
Dyżur eksperta to element kampanii PIP pn. „Zanim podejmiesz pracę”, www.prawawpracy.pl. Kampania jest skierowana do pracowników, ale też osób, które dopiero podejmą pracę – do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, poradzić się, czy wyjaśnić wątpliwości związane z posiadaną umową bądź proponowaną formą zatrudnienia, a także odnośnie tzw. przepisów rodzicielskich.