Roman Soj ukończył w 1970 roku 5-letnie technikum mechaniczne, a następnie studia na Wydziale Mechanicznym PŁ ze specjalnością obrabiarki, narzędzia, i technologia budowy maszyn. Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera, 1 września 1976 roku rozpoczął pracę w "Mechaniku", gdzie uczył przedmiotów zawodowych. Z placówką był związany do 2003 roku, pełniąc również funkcję wicedyrektora szkoły (1980-1990).

Po uzyskaniu praw emerytalnych, w latach 2014-2021 wspierał szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym, służąc kolejnym pokoleniom uczniów i nauczycieli ogromną wiedzą i doświadczeniem.

„Był nauczycielem niezwykle zaangażowanym, odnoszącym sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Jego uczniowie licznie kontynuowali naukę na uczelniach technicznych w całym kraju, odnosili sukcesy w wojewódzkiej edycji konkursu na najlepszy nauczycielsko-uczniowski projekt racjonalizatorski, tworzyli innowacyjne prace dyplomowe” - czytamy na stronie szkoły.

Przez szereg lat Roman Soj był przewodniczącym komisji przedmiotów zawodowych i organizatorem egzaminów z przygotowania zawodowego. Pełnił również funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Aktywnie uczestniczył w pracach Nauczycielskiego Zespoły Postępu Pedagogicznego, tworzył programy nauczania dla Liceum Technicznego i testy badania osiągnięć uczniów wydawane przez Wojewódzkie Centrum Kształcenia Nauczycieli. Uczestniczył w pracach SKTiR, zdobywając z uczniami wiele wyróżnień i nagród. Przez wiele lat był organizatorem konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”. Współorganizował najważniejsze, szkolne wydarzenia, tj. 75-lecie i 90-lecie „Mechanika”. Za swoja pracę był wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów szkoły oraz Kuratorium Oświaty.

źródło: fb Zespołu Szkół nr 1