24 marca przypada siedemdziesiąta rocznica zamordowania przez niemieckich żandarmów we wsi Markowa na Podkarpaciu Józefa Ulmy, jego będącej w ostatnim miesiącu ciąży żony Wiktorii oraz szóstki ich dzieci. Zamordowano także ośmioro ukrywanych przez nich Żydów.

16 marca w Łódzkiej Bazylice Archikatedralnej (ul. ks. Skorupki 9) otwarta została przypominająca m.in. o tym wydarzeniu wystawa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Wystawę przygotował rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Ekspozycja poświęcona jest Polakom, którzy w latach 1939–1945, ryzykując własnym życiem, pomagali ludności żydowskiej uniknąć śmierci, na którą ci ostatni skazani byli przez Niemców. Na wystawie przedstawiono pomoc indywidualną i zorganizowaną osób świeckich oraz duchownych. Na planszach pokazano kilka kryjówek. Dodatkowo zamieszczono wykaz
i fotografie osób z terenu Rzeszowszczyzny, które Instytut Yad Vashem odznaczył medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

Wystawa prezentowana będzie w łódzkiej Archikatedrze do świąt Wielkiej Nocy.

24 marca – w okrągłą rocznicę zamordowania rodziny Ulmów – Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Żydom w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę”, która odbędzie się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4).