Pracownicy Starostwa Powiatowego sprzątają powiatowe ulice w naszym mieście. Zalegający jeszcze na ulicach piasek, którym w czasie zimy posypywane były ulice, lada moment zostanie usunięty. Wczoraj posprzątano ul. Wiejską. Dziś kolej na Orla i Grota-Roweckiego.

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej posprzątał ostatnio skwerek w okolicy marketu Carrefour (od strony Bugaju). Nie ma tam już worków ze śmieciami, pozostawionymi przez bezdomnych, które uzbierały się przez zimę.