Od 3 tygodni na naszych ulicach można spotkać ubrane w żółte kurtki osoby, które sprzątają Pabianice. Mają worki na śmieci i rękawice.
 
Dziś dwie osoby spotkamy w parku Wolności i po jednej na ulicy Wodnej przy Jutrzkowickiej i na skwerku przy ul. Majdany. W poniedziałek sprzątaniem będzie zajmowała się jedna osoba.
 
W ciągu roku karę odpracuje 20 osób, które są skierowane do Straży Miejskiej przez Sąd Rejonowy w Pabianicach.
 
Na początku lutego skierowane zostały pierwsze osoby, którym wymierzono karę ograniczenia wolności do odpracowania na cele społecznie użyteczne. Odśnieżały i sprzątały miasto. Na wiosnę zajmą się usuwaniem napisów szpecących elewacje budynków. Na przygotowanej liście jest już co najmniej kilkanaście posesji pod zarządem ZGM, PSM i prywatnych.