Tradycyjnie w środę popielcową wierni gromadzą się w kościołach. Tego dnia kapłan czyni popiołem znak krzyża na głowie wiernego. Wypowiada wtedy słowa: „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Wierni często biorą popiół w książeczkę od nabożeństwa. Potem posypują nim w domach członków swoich rodzin.

W środę popielcową obowiązuje ścisły post. Dziś nie spożywamy pokarmów mięsnych. Obowiązuje również zakaz urządzania hucznych zabaw.

Tradycja posypywania głów popiołem pojawiła się w VIII wieku. W XI w. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj w całym kościele. Popiół pochodzi z palm poświęconych w niedzielę palmową z poprzedniego roku.

Środa Popielcowa jest świętem ruchomym. W tym roku wypadła 6 marca, za rok 26 lutego, a w 2021 r. - 17 lutego.

40-dniowy okres Wielkiego Postu powinien to być czas zadumy i przemyśleń. W tym okresie w kościele odbywają się nabożeństwa takie jak: w niedziele gorzkie żale – śpiewa się pieśni kościelne, a w piątki droga krzyżowa – rozważa się mękę Pana Jezusa. W tym czasie we wszystkich kościołach odbywają się rekolekcje. Biorą w nich również udział uczniowie pabianickich szkół. Do parafii przyjeżdżają księża, którzy głoszą kazanie. Często w sposób bardzo przyjazny dla dzieci i młodzieży.

Oprócz tego w kościołach wystawione są specjalne skarbonki na jałmużnę wielkopostną.

Okres Wielkiego Postu zakończy Wielki Tydzień. Najważniejsze dni Wielkiego Tygodnia to Triduum Paschalne: Wielki Czwartek – obchodzony na pamiątkę ustanowienia przez Chrystusa sakramentów kapłaństwa i eucharystii, Wielki Piątek – upamiętniający śmierć Jezusa na krzyżu i Wielka Sobota – dzień święcenia pokarmów. Triduum Paschalne poprzedza Niedziela Palmowa.

Święta Wielkanocne są również ruchome. W tym roku wypadają 21 kwietnia.