W ramach kampanii w naszym mieście odbędą się dyżury dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji, kuratorów sądowych, psychologa i konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy.

Z porad będzie można skorzystać w środę 4 grudnia w godzinach 12.00 – 14.00, w czwartek w godz. 9.00 – 11.00 i w piątek w godzinach 9.00 – 11.00.

Specjaliści będą czekać w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Partyzancka 31, tel. 42 215 42 11.

Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.

Kampania zakończy się we wtorek 10 grudnia. O godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a o godz. 12.00 rozpocznie się happening „Białej wstążki”. Będzie to kampania informacyjna przed Urzędem Miejskim.

W godzinach 15.30-18.00 będzie można skorzystać z konsultacji prawnika, psychologa i konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy.