Warunkiem otrzymania stypendium jest dochód nie przekraczający 528 zł netto na osobę w rodzinie.

- Pomoc udzielana jest na 10 miesięcy. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku (w grudniu za 4 miesiące i w czerwcu za 6 miesięcy) na podstawie wydanej decyzji oraz imiennych rachunków przedstawionych przez rodziców ucznia – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka pabianickiego magistratu.

Pieniądze powinny być przeznaczone na wydatki związane z edukacją dziecka, np.: na udział w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, kulturalnych, turystycznych), podręczniki, odzież sportową, przybory szkolne lub pomoce naukowe.

Kto przysługuje wsparcie?

- Stypendia szkolne przyznawane są uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, zamieszkałym w Pabianicach – wyjaśnia rzeczniczka.

Wnioski są dostępne w szkołach lub w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu (ul. św. Jana 10), a także na stronie internetowej magistratu. Należy je złożyć (w wymienionym urzędzie, II piętro pok. nr 1) wraz z załącznikami o uzyskiwanych dochodach za sierpień do 15 września na dany rok szkolny.

Ponadto można starać się o przyznanie zasiłku losowego. Przysługuje on uczniowi w przypadku: choroby, śmierci rodzica, zalania mieszkania, pożaru itp. Wniosek o jego wypłatę (wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację losową) należy złożyć nie później niż 2 miesiące po zdarzeniu - w szkole lub wydziale.